Kontakta oss dygnet runt: 08 663 16 15
Kontakta oss dygnet runt

Gäst på begravning

En begravning blir ett sista avsked och hedrar den som har gått bort och dess anhöriga.

Är du en nära vän eller anhörig till den bortgångna ska du självklart besöka begravningen. Men även om du inte tillhör de närmaste kan din närvaro vara värdefull. För familjen betyder det ofta mycket att du kommer. Dessutom är det en chans för dig att få ta ett sista farväl.

I vissa fall vill familjen hålla begravningsceremonin för de närmaste. Det brukar i så fall stå i dödsannonsen.

Gäst på begravning under coronapandemin

Vi genomför fortfarande begravningsceremonier men rekommenderar de gäster som visar minsta tecken på symtom att stanna hemma. Närstående eller andra gäster som tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att avstå helt från att närvara vid ceremonin.

Enligt de senaste direktiven får inte fler än 50 personer närvara vid allmänna sammankomster såsom begravningar och minnesstunder. Många anhöriga väljer därför att bara låta familj och närmast anhöriga delta på ceremonin, vilket betyder att du som gäst kan komma att nekas att delta. De anhöriga kan, om de önskar, välja att direktsända ceremonin. Information om detta förmedlas då via den avlidnas minnessida.

I samband med begravningsceremonin är vi noga med att påminna anhöriga och gäster om att inte ta varandra i hand samt hålla lämpligt avstånd för att undvika beröring med varandra. Vi låter istället kärlek och omtanke förmedlas till de närmast anhöriga genom vår närvaro, de vackra blommorna samt genom de gåvor som lämnats för att hedra den avlidna.

Om du ska gå på begravning och/eller medverka vid en minnesstund kan du hitta aktuell information om begravningen samt minnesstunden på våra minnessidor.

Till våra minnessidor

Vad ska jag tänka på som gäst på begravning?

Ska du på begravning och vill veta mer om ceremonin? I menyn kan du hitta sidor med information samt råd och stöd.

gäst-på-begravning-compressor.png