Kontakta oss dygnet runt: 0435 - 104 06
Kontakta oss dygnet runt

Juridisk hjälp

I samband med dödsfall uppkommer ibland juridiska frågor. Vi rekommenderar att ta professionell hjälp av JURISTKONTORET advokat Lena Peterson.

JURISTKONTORET erbjuder hjälp med alla juridiska tjänster bl. a.

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande görs utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv – allt efter överenskommelse beroende på vad det finns behov av.

Arvskifte

Finns det fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Testamente

JURISTKONTORET erbjuder er även hjälp när du behöver upprätta ett testamente.

Kontaktuppgifter: 

Storgatan 44, Klippan ”Hammarlundska huset”

Tel: 0435-105 04

E-mail: juristkontoret@sverige.net