Gå till sidans huvudinnehåll

Kistor och urnor med Miljölövet

Majoriteten av vårt sortiment bär symbolen Miljölövet. Det är vår egen klassificering av kistor och urnor som kännetecknas av ett medvetet val av trämaterial, textilier, färg och lim - allt för att uppnå en minskad miljöpåverkan. Vi arbetar alltid med medvetna val av leverantörer utifrån en helhetssyn som inkluderar hållbarhet.

Vi utvecklar ständigt vårt sortiment

Vi arbetar löpande med förbättring och utveckling av vårt sortiment för att åstadkomma mindre miljöpåverkan. Vår målsättning är att alla våra kistor och urnor ska bära Miljölövet i framtiden.

Så klassificerar vi Miljökistor och Miljöurnor

De produkter som bär det gröna lövet kallar vi för Miljökistor och Miljöurnor. Dessa har utvecklats utifrån nedan punkter:

  • Materialet är fritt från giftiga, långlivade och bioackumulerande kemiska ämnen. Därmed har de ingen skadlig påverkan på människor och miljö.
  • Det massivträ och skivmaterial som används är certifierat, vilket garanterar ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk som värnar om skogens mångfald, ekologiska processer och produktionsförmåga.
  • Den massiva furu som används kommer från svenska skogar, vilket gör att onödigt långa transporter kan undvikas.
  • Bomullen i textilierna i kistorna är certifierad av Better Cotton Initiative, som garanterar en ansvarsfull och hållbar leveranskedja för bomullen - från bönderna till återförsäljare. Övriga textilier är av 100 % återvunnet material.
  • Inga handtag, gångjärn eller beslag är av metall, utan andra materialval och lösningar används istället.
  • Lim och ytbehandling av produkterna väljs utifrån minsta möjliga miljöpåverkan. Inget av ämnena som ingår finns med i Kemikalieinspektionens kemikaliedatabas för utfasningsämnen.
  • Fuktspärren är av biologiskt nedbrytbar biofolie, certifierad av OK Compost Home.
  • Sandurnornas material består av sand och jord från den svenska kusten.