Gå till sidans huvudinnehåll

Försäkringsinventering

När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte betalas ut per automatik. Genom att göra en Försäkringsinventering Dödsbo får ni en sammanställning av den avlidnas försäkringar. Det gör att dödsboet och de anhöriga inte missar pengar de är berättigade till. Försäkringsinventeringen kan genomföras upp till tio år efter dödsfallet.

Så fungerar tjänsten

Med tjänsten Försäkringsinventering Dödsbo kan vi hjälpa dödsbodelägare att undersöka och utreda den avlidnas försäkringsinnehav. Vår samarbetspartner Cynk hjälper till att kontakta:

 • Cirka 40 försäkringsbolag
 • Tidigare arbetsgivare
 • Fack- och pensionärsförbund
 • Medlemsorganisationer
 • Begravningskassor

Inventeringen tar tio dagar och resultatet får ni via oss. Resultatet delas upp i tre delar:

 1. Bolag med bekräftat innehav
 2. Bolag där inget innehav är bekräftat
 3. Bolag som kontaktar dödsboet om eventuellt innehav finns.

Oavsett vad utredningen resulterar i vill vi skapa en trygghet att samtliga försäkringsgivare är kontrollerade. Cynk ser nämligen till att ett ärende startas hos samtliga bolag där en aktuell försäkring finns. På så sätt säkerställs att inga utbetalningar missas som ni har rätt till.

Önskar ni en uppföljning av inventeringen kan ni få det tillsammans med Cynk utan extra kostnad.

Pris: 2195 kr
Kostnaden för tjänsten kan bekostas av dödsboet.

Få koll på dina egna försäkringar

Det är inte bara i samband med en bouppteckning som en inventering kan göras. Som privatperson kan du beställa tjänsten Försäkringsinventering Privat för att få en överblick över ditt eget försäkringsinnehav:

 • Vilka försäkringar har jag?
 • Har jag återbetalningsskydd på mina försäkringar?
 • Vem ärver mina försäkringar?

Sammanställningen gör att du lättare kan se om du behöver göra förändringar i ditt befintliga försäkringsskydd. Den ger dig också möjlighet att förbereda och underlätta för dina närstående inför den dagen då du inte längre finns. Sammanställningen kan med fördel sparas i ditt digitala Vita Arkiv och tas fram vid en framtida bouppteckning.

Pris: 2195 kr

Beställ Försäkringsinventering Privat