Kontakta oss dygnet runt: 042-21 74 62
Kontakta oss dygnet runt

Gäst på begravning

En begravning blir ett sista avsked och hedrar den som har gått bort och dess anhöriga.

Är du en nära vän eller anhörig till den bortgångna ska du självklart besöka begravningen. Men även om du inte tillhör de närmaste kan din närvaro vara värdefull. För familjen betyder det ofta mycket att du kommer. Dessutom är det en chans för dig att få ta ett sista farväl.

I vissa fall vill familjen hålla begravningsceremonin för de närmaste. Det brukar i så fall stå i dödsannonsen.

Gäst på begravning under coronapandemin

Vi genomför fortfarande begravningsceremonier men rekommenderar de gäster som visar minsta tecken på symtom att stanna hemma. Närstående eller andra gäster som tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att avstå helt från att närvara vid ceremonin.

Enligt de senaste direktiven får högst 300 personer närvara vid begravningar som hålls inomhus. Dessa personer ska sitta på anvisade platser och hålla god distans. Lokalens storlek är avgörande för hur många personer som får vistas där, och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad lokalen är godkänd för. Förutom detta kan präst, borgerlig officiant, ceremonivärd, organist och musiker tillkomma. De anhöriga kan, om de önskar, välja att direktsända ceremonin. Information om detta förmedlas då via den avlidnas minnessida.

I samband med begravningsceremonin är vi noga med att påminna anhöriga och gäster om att inte ta varandra i hand samt hålla lämpligt avstånd för att undvika beröring med varandra. Vi låter istället kärlek och omtanke förmedlas till de närmast anhöriga genom vår närvaro, de vackra blommorna samt genom de gåvor som lämnats för att hedra den avlidna.

Vid minnesstunder gäller Folkhälsomyndighetens allmänna och särskilda råd men med hänsyn tagen till lokalens begränsningar. Om minnesstunden hålls i hemmiljö eller i Svenska kyrkans egna lokaler gäller maxantalet 50 personer inklusive personal. Äger minnesstunden rum på en restaurang så tillåts det max åtta personer vid varje bord och distansen 1,5 meter måste hållas mellan borden. Det gäller oavsett om sällskapet består av fler personer. Avståndet mellan personer i samma sällskap vid samma bord finns det inga regler kring. Restaurangen ansvarar dock för att ge förutsättningarna för att kunna hålla distans om man placeras vid samma bord.

Om du ska gå på begravning och/eller medverka vid en minnesstund kan du hitta aktuell information om begravningen samt minnesstunden på våra minnessidor.

Till våra minnessidor

Vad ska jag tänka på som gäst på begravning?

Ska du på begravning och vill veta mer om ceremonin? I menyn kan du hitta sidor med information samt råd och stöd.

gäst-på-begravning-compressor.png