Gå till sidans huvudinnehåll

Begravningsplats

Efter begravningsceremonin ska stoftet gravsättas och då kan ni välja mellan jordbegravning eller kremering. Därefter behöver ni välja begravningsplats.

Välja gravsättning

Det finns två olika typer av gravsättning: jordbegravning och kremering. Beroende på vilket alternativ som väljs finns olika typ av gravalternativ.

Jordbegravning

Vid en jordbegravning transporteras kistan till begravningsplatsen och sänks i sin helhet ner i graven. Det går även att ha gravsättning i anslutning till begravningsakten. En gravsättning av kista ska ske inom en månad efter dödsfallet.

Kremering

Kremering innebär att kistan med den avlidna förbränns och askan samlas i en urna som de anhöriga har valt. Det finns flera möjliga begravningsplatser för en urna. Det kan vara i en jordgrav, urnkammare, kolumbarium, minneslund, askgravlund eller askgravplats. Vissa vill att askan ska spridas på en plats i naturen eller i havet. Det kräver i så fall tillstånd från länsstyrelsen.

En kremering ska alltid ske inom en månad efter dödsfallet. Urnan ska därefter gravsättas inom ett år.

Välja begravningsplats

Det är vanligt att välja gravsättning på en begravningsplats på hemorten. Men det är även möjligt att välja en gravplats som finns på en annan ort. Önskar ni vägledning i valet finns vi här för er med information och rådgivning.