Gå till sidans huvudinnehåll

Avtalsvillkor

Dessa villkor utgör ett avtal mellan Momentobyråerna AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”) och dig (”du” eller ditt”) som användare av Vita Arkivet. Avtal har träffats i och med att kunden skapat ett konto på vitaarkivet.momentobyraerna.se. Du har i samband med avtalets ingående informerats om dessa villkor. Vi förbehåller sig även rätten att utan särskild motivering avböja att ingå avtal med dig.

Beskrivning av tjänsten

Vi vet av erfarenhet att det betyder oerhört mycket för de anhöriga när det finns ett Vita Arkiv. Det underlättar eftersom det alltid finns frågor som behöver besvaras. Det kan handla om vilken typ av begravning den avlidna hade önskat, vad som ska hända med eventuella husdjur, eller vad de anhöriga ska göra med brev och dagböcker. Ofta finns också praktiska saker som är bra att veta, som var nycklar och viktiga papper förvaras. Genom att skapa ett konto på vitaarkivet.momentobyraerna.se är det möjligt att skapa ett digitalt Vita Arkiv. Användandet av Vita Arkivet är kostnadsfritt.

Hantering av dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som du hittar här.

Avsluta Vita Arkivet

Om du önskar ta bort ditt digitala Vita Arkiv och eventuella andra dokument loggar du in på ditt konto och tar bort det.

Vi arbetar hela tiden med att förbättra Vita Arkivet varför vi kommer att behöva uppdatera dessa villkor över tid. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och justera dessa villkor. När lag så kräver det kommer vi att meddela dig om sådana uppdateringar. Då börjar de nya villkoren gälla efter att du har accepterat dem eller trettio (30) dagar efter att vi informerat dig om ändringarna. Den senaste versionen hittar du på vår hemsida på sidan om Vita Arkivet.

Vårt ansvar 

Vi ansvarar för att ett brev skickas till dödsboets adress, med information om att ett Vita Arkiv finns, om ett dödsfall registrerats hos Skatteverket och det finns ett sparat Vita Arkiv vid den tidpunkten. I det fall anhöriga påbörjar planeringen av begravningen innan dödsfallet registrerats hos Skatteverket delges innehållet i Vita Arkivet den som planerar begravningen eftersom Vita Arkivet syftar till att underlätta för planering av begravning.  

Ditt ansvar

Du ansvarar ensamt för Vita Arkivets innehåll och bilagor som laddas upp på kontot. Du ansvarar ensam för att, gentemot dina anhöriga eller andra, upplysa om att önskemål om din egen begravningen, eller annan information som är viktig för de anhöriga vid ditt frånfälle, finns förvarade hos oss.

Immateriella rättigheter

Du har ensamrätt till den text och de dokument du laddar upp. Vi förbehåller oss rätten att förmedla informationen i ditt Vita Arkiv i enlighet med avsnittet ”Vårt ansvar”. 

Support eller klagomål

Om du har behov av support, har klagomål eller vill framföra synpunkter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på vitaarkivet@momentobyraerna.se.

Om vi inte lyckas lösa ditt klagomål kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Mer information hittas på ARN:s hemsida. Du kan också kontakta ARN genom post: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm.