Gå till sidans huvudinnehåll

Försäkringsinventering

När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte betalas ut per automatik. Genom att göra en Försäkringsinventering Dödsbo får ni en sammanställning av den avlidnas försäkringar. Det gör att dödsboet och de anhöriga inte missar pengar de är berättigade till. Försäkringsinventeringen kan genomföras upp till tio år efter dödsfallet.

En summering av försäkringarna

Via tjänsten Försäkringsinventering Dödsbo kan vi, för dödsboets räkning, undersöka och utreda den avlidnas försäkringsinnehav tillsammans med vår samarbetspartner Cynk. De kontaktar bland annat:

 • Stora och små försäkringsbolag (cirka 40 stycken)
 • Eventuell arbetsgivare
 • Fack- och pensionärsförbund
 • Medlemsorganisationer
 • Begravningskassor

Det tar tio dagar att genomföra inventering och när den är klar sammanställs resultatet i tre kategorier:

 1. Innehav bekräftat
 2. Inget innehav bekräftat
 3. Vid eventuellt innehav kontaktar bolaget dödsboet.

Resultatet av försäkringsinventeringen får ni via oss. Önskar ni en uppföljning av resultatet kan ni få det med Cynk utan extra kostnad.

Oavsett vad utredningen resulterar i vill vi skapa en trygghet att samtliga försäkringsgivare är kontrollerade. Genom att Cynk startar ett ärende hos samtliga bolag där en aktuell försäkring finns säkerställs att inga utbetalningar missas som ni har rätt till.

Pris: 2195 kr

Skapa en överblick över ditt eget innehav

Det är inte bara i samband med en bouppteckning som en inventering kan göras. Du som privatperson kan beställa tjänsten Försäkringsinventering Privat för att få en överblick över ditt eget försäkringsinnehav:

 • Vilka försäkringar har jag?
 • Har jag återbetalningsskydd på mina försäkringar?
 • Vem ärver mina försäkringar?

Sammanställningen gör att du lättare kan se om du behöver göra förändringar i ditt befintliga försäkringsskydd. Den ger dig också möjlighet att förbereda och underlätta för dina närstående inför den dagen då du inte längre finns. Sammanställningen kan med fördel sparas i ditt digitala Vita Arkiv och tas fram vid en framtida bouppteckning.

Pris: 2195 kr

Vill du beställa en inventering åt dig själv?

Beställ Försäkringsinventering