Gå till sidans huvudinnehåll

Begravningsceremonier

En begravning fyller flera viktiga funktioner. Den är ett tillfälle att ta ett allra sista farväl, men ger också möjlighet att visa den avlidna kärlek och respekt. För de närmaste är begravningen en viktig del i sorgebearbetningen. En vacker och värdig begravning blir ett fint minne att bära med sig när livet ska gå vidare.

En ceremoni som speglar livet som levts

Ofta speglar begravningsceremonin den avlidnas livsåskådning. Den kan exempelvis utformas enligt någon särskild kyrkas ordning, som till exempel en begravning i Svenska kyrkan. Då följer ceremonin, minnesstunden och gravsättningen en bestämd ordning. Givetvis finns det inom dessa ramar möjlighet att sätta en personlig prägel, exempelvis med hjälp av musik och dikter.

Idag är begravningar i Svenska kyrkan ordning fortfarande vanligast. Men vi hjälper gärna till att anordna begravningar utifrån andra trossamfunds traditioner såsom muslimska, judiska, frikyrkliga, buddhistiska, ortodoxa och katolska begravningar.

Borgerlig begravningsceremoni

En begravningsceremoni kan också vara helt utan religiös koppling. En sådan ceremoni kallas borgerlig begravning. En borgerlig begravning kan utformas helt fritt utifrån den avlidnas och de efterlevandes önskemål.

Eftersom det inte finns någon färdig rutin att följa ger den stora möjligheter att skapa ett personligt avsked. Det man ska tänka på är att begravningsceremonin ska kunna hållas i lugn och ro, och att den inte ska störa allmänheten. Därför är det bäst att välja en inte allt för offentlig plats.

Val av ceremoni

Vi rekommenderar att ni i möjligaste mån väljer att följa den avlidnas önskemål när det gäller typ av begravningsceremoni. Om den avlidna valt att inte vara medlem i Svenska kyrkan eller något annat religiöst samfund, är en borgerlig begravning det naturligaste alternativet.

Vi har en lång och bred erfarenhet av att ordna alla typer av begravningar, både borgerliga ceremonier och enligt olika religiösa samfunds ordningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Direktsända ceremonin

Ibland finns det gäster som vill närvara på ceremonin men som inte kan på grund av avstånd, ålder eller sjukdom. Då kan ni välja att direktsända begravningen, vilket gör att gästerna kan följa den digitalt.

Bild för Direktsända ceremonin