Kontakta oss dygnet runt: 08-755 71 43
Kontakta oss dygnet runt

Begravningsceremonier

Människan har i alla tider hedrat sina döda genom särskilda ceremonier och ritualer. En begravning fyller flera viktiga funktioner. Den är ett tillfälle att ta ett allra sista farväl. Den ger också möjlighet att visa den avlidna kärlek och respekt. För de närmaste är begravningen en viktig del i sorgebearbetningen. En vacker och värdig begravning blir ett fint minne att bära med sig när livet ska gå vidare.

Ofta speglar begravningsceremonin den avlidnas livsåskådning. Den kan exempelvis utformas enligt någon särskild kyrkas ordning, som till exempel en begravning i Svenska kyrkan. Då följer ceremonin, minnesstunden och gravsättningen ett färdigt program och ordning. Givetvis finns det inom dessa ramar möjlighet att sätta en personlig prägel, exempelvis med hjälp av musik och dikter. Idag är begravningar i Svenska kyrkan allra vanligast, ungefär 75 % av alla begravningar följer Svenska kyrkans ordning. Vi hjälper gärna till att anordna begravningar utifrån andra trossamfunds traditioner också såsom muslimska, judiska, frikyrkliga, buddhistiska, ortodoxa och katolska begravningar.

Borgerlig begravning

En begravningsceremoni kan också vara helt utan kyrklig koppling. En sådan ceremoni kallas borgerlig begravning och har blivit allt mer efterfrågad. En borgerlig begravning kan utformas helt fritt utifrån den avlidnas och de efterlevandes önskemål. Eftersom det inte finns någon färdig rutin att följa ger den stora möjligheter att skapa ett personligt avsked.

I möjligaste mån försöker man följa den avlidnas önskemål när det gäller att välja typ av begravningsceremoni. Om den avlidna valt att inte vara medlem i Svenska kyrkan eller något annat religiöst samfund är en borgerlig begravning det naturligaste alternativet.

Vi har en lång och bred erfarenhet av att ordna alla typer av begravningar, både borgerliga ceremonier och enligt olika religiösa samfunds ordningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.