Kontakta oss dygnet runt: 0570-100 69
Kontakta oss dygnet runt

Försäkringsinventering Dödsbo

Det händer att den avlidna har försäkringar som anhöriga inte känner till. Det kan till exempel vara privata försäkringar, från arbetsgivare eller genom medlemskap i fackförbund. Genom att göra en Försäkringsinventering Dödsbo kan vi hjälpa till att hitta sådana försäkringar.

När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte betalas ut per automatik. Många dödsbon och anhöriga kan därför missa försäkringspengar de är berättigade till eftersom de inte vet om att försäkringen finns.

Vi erbjuder tjänsten Försäkringsinventering Dödsbo där vi för dödsboets räkning undersöker och utreder eventuellt försäkringsinnehav tillsammans med vår samarbetspartner Cynk. Tjänsten innebär att vi kontaktar försäkringsbolag, arbetsgivare, fack- och pensionärsförbund, begravningskassor, med flera. Dödsboet får därefter en sammanställning på vilken eller vilka försäkringar som utfaller till dödsboet eller förmånstagare. Oavsett vad utredningen resulterar i vill vi att ni ska känna er trygga att samtliga försäkringsgivare är kontrollerade.

forsakringsutredning_compressor.jpg

Försäkringsinventering Privat

En försäkringsinventering kan inte bara göras i samband med en bouppteckning. Vi erbjuder Försäkringsinventering Privat som kan beställas av dig som vill få en överblick över ditt försäkringsinnehav. Det gör att du lättare kan se om det behövs göras några justeringar i ditt befintliga försäkringsskydd. Inventeringen ger också möjligheten att förbereda och underlätta för dina närstående inför den dagen då du inte längre finns.