Gå till sidans huvudinnehåll

Arvskifte

De flesta kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arv och testamente. Varje situation är unik och innehåller både känslomässiga och juridiska frågetecken. Om ni känner er osäkra på vad ett arvskifte innebär och hur ni ska gå tillväga kan vår juridiska samarbetspartner hjälpa er.

Vad är arvskifte?

När någon avlider behöver en bouppteckning göras. Det är en summering av den bortgångnas tillgångar och skulder. Detta blir grund för arvskiftet som är en skriftlig handling över hur arvet fördelas mellan dödsbodelägarna. Alla som ärver ska skriva under handlingen för att visa att de är överens. När skulder och kostnader i dödsboet betalats kan delägarna sedan dela på tillgångarna. Om den som har avlidit var gift eller sambo föregås arvskiftet ofta av en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken och sambolagen.

Om du är ensam delägare i ett dödsbo behöver du inte upprätta något arvskifte. Då övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Däremot är det viktigt att du ser till att vissa tillgångar registreras på dig. Det kan exempelvis handla om att skriva över fordon eller fastigheter i ditt namn.

Vad händer om vi inte kan enas om arvskiftet?

Ibland händer det att dödsbodelägare inte kan enas om arvskiftet. Då kan tingsrätten, efter ansökan från delägarna, tillsätta en skiftesman. Skiftesmannen försöker i första hand få delägarna att samsas så att överenskommelsen om arvet blir frivillig. Men om delägarna inte lyckas komma överens så verkställer skiftesmannen ett tvångsskifte som delägarna får ta del av snarast möjligt. Om delägarna godkänner skiftet börjar det gälla omedelbart. Om de däremot inte accepterar skiftet kan de inom fyra veckor väcka talan vid tingsrätten mot övriga delägare.

Hur lång tid tar arbetet med arvskiftet?

Det beror givetvis på hur mycket som behöver gås igenom. Normalt brukar det ta mellan 8-15 månader innan allt är klart, men det kan ta längre tid än så.

Behöver ni hjälp med arvskifte?

Ibland kan det kännas skönt att ta hjälp med arvskiftet. Ni är varmt välkomna att fråga oss om ni önskar anlita vår samarbetspartner inom juridik.