Gå till sidans huvudinnehåll

Dödsboförvaltning

Även om ett liv tar slut fortsätter räkningarna att komma och abonnemang eller liknande sägs inte upp automatiskt. Ofta finns det också en bostad som ska tas om hand. Denna praktiska hantering av egendom kallas för dödsboförvaltning.

Vad ska man tänka på vid förvaltning av dödsbo?

Allt som personen ägde räknas in i dödsboet. Fram till arvskiftet behöver dödsboet förvaltas och utredas. Det kan innebära saker som försäljning av lösöre och bostad, kontakter med banker och försäkringsbolag eller uppsägning av prenumerationer, telefoner och städning. Om ni bor en bit ifrån personen som avlidit kan ni behöva eftersända posten så att den kommer till er. Även deklaration och slutredovisning av en persons ekonomi behöver göras.

För att ni ska hinna betala räkningar i tid är det en god idé att så snart som möjligt ta kontakt med den bortgångnas bank. Ofta har de olika bankerna olika rutiner när det gäller betalning av räkningar för dödsbo.

Om dödsboet inte har tillgångar som täcker de skulder en person lämnar efter sig är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Begravningskostnader är prioriterade skulder. Allt detta kan så klart vara svårt att sätta sig in i, därför kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist.

Behöver ni hjälp med dödsboförvaltningen?

En dödsboförvaltning, beroende på dödsboets storlek, kan ibland ta flera år. Om ni känner att det tar för mycket energi eller känns alldeles för svårt att själva genomföra förvaltningen, kan vår samarbetspartner hjälpa er genom alla steg.