Kontakta oss dygnet runt: 0221-240 55
Kontakta oss dygnet runt

Integritetspolicy

To read our privacy policy in English, click here.

Kort om vårt meddelande

 • Denna integritetspolicy gäller när vi Begravningsbyrå Momento Aktiebolag behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, använder eller beställer våra tjänster och då du kontaktar oss.
 • Begravningsbyrå Momento Aktiebolag, org.nr 556417-2210, Box 4036, 102 61 Stockholm är personuppgiftsansvarig om inget annat anges. Mer information hittar du nedan.
 • Vi behandlar personuppgifter som du delar med oss, som vi observerar om dig och uppgifter som vi samlar in från någon annan. Mer information hittar du nedan.
 • Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig och ditt företag våra produkter och tjänster. Om någon planerar en begravning för en släkting till dig kan du förekomma i en släktutredning. Mer information hittar du nedan.
 • Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för respektive behandling. Mer information hittar du nedan.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer, samarbetspartners och bolag inom koncernen för att exempelvis kunna leverera den tjänst du efterfrågar eller för att utveckla våra tjänster. Mer information hittar du nedan
 • I samband med att vi delar dina personuppgifter enligt ovan kan vissa uppgifter komma att överföras till tredjeland. Mer information hittar du nedan.
 • Som registrerad har du alltid vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Du ska få information, tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning, dataportabilitet, automatiserat beslutsfattande och klagomål. Mer information hittar du nedan.
 • När du har lämnat samtycke för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla samtycket. Mer information hittar du nedan.
 • Vi skyddar dina personuppgifter. Mer information hittar du nedan.
 • Vi använder cookies, vilket du kan läsa mer om nedan och i vår Cookietext.
 • Informationen i denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande. Du hittar alltid den senaste versionen på denna sida. Mer information hittar du nedan.
 • Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@momentobyraerna.se och ange ”Till dataskyddsombudet” i ämnesraden.

Du finner fullständig information om behandlingen av dina personuppgifter under rubrikerna nedan.

Varför har vi en integritetspolicy?

Vi värnar om din personliga integritet. Genom detta meddelande vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vår användning av så kallade cookies.

Detta meddelande gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

 • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
 • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser.
 • Använder någon av våra digitala tjänster t ex vid jobbansökan, Begravningsplaneraren, rapporteringssystem, m.m.
 • Besöker våra webbplatser.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Begravningsbyrå Momento Aktiebolag, org.nr 556475-6848, Box 4036, 102 61 Stockholm.

Dataskyddsombud

Om du har frågor rörande hantering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under följande adress:

Dataskyddsombud
Begravningsbyrå Momento Aktiebolag
Postadress: Box 4036, 102 61 Stockholm
E-postadress: dataskyddsombud@momentobyraerna.se

Insamling av dina personuppgifter

När du bokar möte eller beställer och använder våra tjänster

Vi erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser använda våra tjänster som exempelvis Begravningsplaneraren. Du kan också göra förfrågningar eller boka ett personligt möte för rådgivning av begravning eller gravsten. Via våra webbplatser samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för att leverera den produkt eller tjänst du efterfrågar.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås. Om vi behandlar personuppgifter om någon annan än den som är avtalspart för att kunna uppfylla ett uppdragsavtal, som t.ex. ett dödsfallsintyg med släktutredning, behandlar vi uppgifterna med vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla den tjänst vi erbjuder.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla avtalet med dig samt för att uppfylla lagkrav i exempelvis bokföringslagen. Vi sparar också uppgifter som är nödvändiga för att skydda oss mot rättsliga anspråk, innefattande reklamationer (tre år) eller skadeståndsanspråk (tio år).

Våra systemleverantörer hanterar och lagrar dina personuppgifter för vår räkning. Vi kan lämna dina personuppgifter till samarbetspartners om det är nödvändigt för att uppfylla avtal med dig. Vi kan lämna dina kontaktuppgifter till gravstensleverantörer, florister och/eller cateringfirmor och andra du önskar att vi kontaktar för att kunna planera din anhörigas begravning. Om dina uppgifter lämnas ut när du inte är part i avtalet gör vi det med vårt berättigade intresse att uppfylla avtalet.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in dina personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
 3. Uppgifter om dödsboets försäkringar när du vill göra en försäkringsinventering.

När du besöker vår webbsida

Vi använder cookies och liknande tekniker för att webbplatsen ska fungera, för att analysera och optimera vår webbplats samt för att skicka marknadskommunikation. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och kan innehålla IP-adress eller information om din enhet som du surfar med. Vi begär alltid ditt samtycke innan vi lagrar cookies som inte är nödvändiga i din browser. Du kan läsa mer om cookies, ändra dina preferenser samt återkalla ditt samtycke här. Du kan även läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.

Vi använder cookies från tredje parter. I och med det kan dina personuppgifter komma att behandlas i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Läs mer om överföring av personuppgifter nedan.

När vi skickar erbjudanden till dig

När du har kontaktat oss för att ta del av våra tjänster sparar vi din kontaktinformation och information om vilken tjänst du tidigare varit i kontakt med oss gällande. Informationen använder vi för att nå ut till dig med aktuella erbjudanden samt för att nå ut till dig med tjänster som du kan vara intresserad av. När vi inte bett om ditt samtycke för att skicka erbjudanden till sig sker utskicken med vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster till befintliga kunder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller höra av dig till oss så kommer vi avregistrera dig för framtida utskick. Läs mer om hur du återkallar ditt samtycke nedan. Du kan avregistrera dig genom avregistreringslänken i våra utskick.

Våra systemleverantörer hanterar och lagrar dina personuppgifter för att vi ska kunna göra utskick till dig.

Vi kan skicka kundundersökningar till dig

Vi vill höja vår kundnöjdhet och därför kan vi skicka kundundersökningar till dig som är vår kund. Vi har ett berättigat intresse för att utveckla vår verksamhet för att höja kundnöjdheten. Vår systemleverantör hanterar och lagrar dina personuppgifter för att vi ska kunna ta emot och hantera ditt omdöme. Vi raderar informationen efter två år från att vi tagit emot den.

Du kan rapportera i vår visselblåsarfunktion

Vi har ett rapporteringssystem för att kunna ta emot information från dig om missförhållanden i vår verksamhet samt följa upp dessa ärenden.

Vi behandlar de uppgifter som du rapporterar in, vilket kan vara uppgifter om missförhållanden inbegripet brottsmisstanke och/eller känsliga personuppgifter

Uppgifter om missförhållanden som rapporteras in inklusive brottsmisstankar är nödvändiga för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Känsliga personuppgifter som rapporteras in ska styrka ett missförhållande och behövs för att fastställa rättsliga anspråk.

Om du väljer att vara anonym säkerställer vi din anonymitet genom både tekniska och organisatoriska åtgärder. Om du väljer att inte vara anonym behandlar vår systemleverantör dina personuppgifter för att kunna göra en initial bedömning av hur ärendet ska tas vidare. Alla uppgifter som rapporteras in som inte är relevanta kommer raderas av leverantören. Läs mer här.

När ett inrapporterat ärende har behövt följas upp raderas personuppgifterna i ärendet senast två år efter ärendets avslut.

När du söker jobb hos oss

När du söker lediga tjänster eller skickar en intresseförfrågan om anställning hos oss behandlar vi dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att samla in ansökningar och kunna tillsätta lediga tjänster.

Överföring av personuppgifter

Vi behandlar de flesta av dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer delas personuppgifter med mottagare i länder utanför EU/EES eftersom vissa av våra leverantörer är baserade utanför EU. Vi säkerställer i sådana fall att det vid överföringen föreligger en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning. Lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat nyttjandet av EU-kommissionens standardklausuler vid ingående av avtal mellan oss och mottagare utanför EU/EES. Vi bedömer också om det finns lagstiftning i mottagarländer som påverkar skyddet för dina personuppgifter och när det krävs vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. För mer information om våra överföringar och skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@momentobyraerna.se och ange ”Till dataskyddsombudet” i ämnesraden.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvarig har vi ansvar för att ha rutiner på plats för att hantera din begäran om att utöva dina rättigheter. Dina rättigheter är följande:

 • Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig genom detta meddelande och genom att svara på frågor från dig. Du hittar mer om rätten till information på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar mer information om rätten till tillgång på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade. Du hittar mer information om rätten till rättelse på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till radering – Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade av oss. För mer information om rätten till radering, besök Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om uppgifterna behandlas fel, t ex inte är korrekt om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätten gäller även i väntan på en bedömning av om det påstådda felet föreligger. Du hittar mer information om rätten till begränsning på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt att göra invändningar – Du har av personliga skäl rätt att invända mot behandling som sker med grund i allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Behandling som sker för direkt marknadsföring upphör om du invänder mot sådan behandling. Du hittar mer information om rätten att göra invändningar på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal. Du hittar mer information om rätten till dataportabilitet på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Automatiserat beslutsfattande – Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Rätten föreligger inte om det är nödvändigt för fullgörande av avtal, tillåts enligt unionsrätt eller nationell rätt som träffar oss eller är grundat på ditt samtycke. Du hittar mer information om dina rättigheter vid automatiserat beslutsfattande på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt att lämna in ett klagomål – Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen sker i strid med förordningen. Aktuell tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@momentobyraerna.se om du vill göra gällande dina rättigheter eller om du upptäcker att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, ange ”Till Dataskyddsombudet” i ämnesraden.

Återkalla ditt samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta dataskyddsombud@momentobyraerna.se. Vi kommer då att sluta att behandla de personuppgifter som behandlats med grund i ditt samtycke.

När dina personuppgifter används för marknadskommunikation har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Du kan avregistrera dig genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket. Observera att när du invänder mot direktmarknadsföring från oss kommer vi att spara dina personuppgifter på vår ”spärrlista” för att tillgodose ditt önskemål om att inte få fler marknadsutskick från oss.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi har en process för att lösa säkerhetsrelaterade klagomål samt en utsedd person för att hantera säkerhetsbrister, skriftliga rutiner för tilldelning och inaktivering av behörigheter samt en lösenordspolicy. Därtill utbildas även personal i IT-säkerhet. Vidare har verksamheter implementerat vissa säkerhetsmekanismer så som användning av krypteringsteknik, tvåfaktorsautentisering, säkerhetsapplikationer, brandväggar, säkerhetskopiering etc.  Säkerhetsåtgärder för respektive behandling finns dokumenterade i vår registerförteckning.

Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen i enlighet med sin riktlinje för arkivering och gallring. Genom att vi har gallringsrutiner för respektive behandling säkerställer vi det strukturerade gallringsarbetet. Alla gallringsrutiner finns dokumenterade i vår registerförteckning. Du kan också läsa mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter i olika situationer nedan.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering och datumangivelse för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument.

Länk till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra externa webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Version 2022-08-22